สารยับยั้งกรดไนตริก SHZ-1005

รหัสสินค้า : SHZ-1005

ราคา

100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

น้ำยายับยั้งกรดไนตริก SHZ-1005

1. บทนำ

น้ำยายับยั้งกรดไนตริก SHZ-1005 ใช้เป็นพิเศษเมื่อกรดไนตริกถูกใช้เพื่อกัดกร่อนโลหะ เมื่อกรดไนตริกถูกใช้ในการกัดกร่อน

เมื่อเป็นโลหะมักก่อให้เกิดควันพิษเช่น NO และ NO2 ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง มีตวามเสียหายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หลังจากเพิ่มน้ำยา SHZ-1005 แล้วจะสามารถยับยั้งก๊าซที่เป็นอันตรายที่ผลิตและปล่อยก๊าซเปรี้ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในความปลอดภัยในการทำงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อโลหะและผลการกัดกร่อน

2. การสร้างห้องอาบน้ำและเงื่อนไขการใช้งาน

HNO3 (68%)                  30-50% (อัตราส่วนปริมาตร)

SHZ-1005                       2-10%

น้ำ                                   ความคลาดเคลื่อนยินยอม

อุณหภูมิ                           อุณหภูมิห้อง

วัสดุใช้ทำถัง                     PP, HDPE, PVC

3. การจัดการของเหลวในถัง

เติมจำนวนน้ำยา SHZ -1005 ตามปริมาณของก๊าซที่เกิดขึ้น 


硝酸抑制剂 SHZ-1005

一、 简介

        SHZ-1005 硝酸抑制剂专用于硝酸腐蚀金属时,当用硝酸腐蚀

金属时,常产生 NO、NO2 等大量有毒烟雾,严重污染环境、损害

操作人员身体健康。加入 SHZ-1005 后,能有效的压制有害气体的

产生及酸气的释出。确保操作安全及环保,且并不会影响金属的

咬蚀效果。

二、 建浴及操作条件

HNO3(68%)       30-50%(体积比)

SHZ-1005          2-10%

水                余量

温度              室温

槽体材质          PP、HDPE、PVC

三、 槽液管理

依发生气体的多少直接补充 SHZ -1005  

Visitors: 3,215